Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj

Maj

Maj

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 290

3 226

3 206

1 407

1 374

1 394

293

288

288

Fetthalt (%) Fat content

4,20

4,17

4,22

4,19

4,23

4,26

4,18

4,24

4,26

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,32

3,35

3,28

3,31

3,35

3,28

3,28

3,32