Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj

Maj

Maj

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

430

428

..

85

83

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

540

537

..

109

106

..

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

203

196

..

41

39

..

1,0 - 2,0 %

506

513

512

215

218

..

43

42

..

< 1,0 %

262

273

297

122

122

..

25

25

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

37,9

37,2

..

7,9

7,3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

55,1

54,8

49,2

11,3

10,9

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

13,0

13,8

14,1

2,9

3,0

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

19,2

17,8

22,3

4,2

4,2

4,0