Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

Increased slaughterings of pigs in January - July 2004

The slaughterings of pigs amounted to 172 500 metric tons in January - July 2004, an increase by 2,4 % compared to the same period 2003. The slaughterings of cattle decreased by 2,7 % during the same period.

During the first two quarters the slaughterings of chickens decreased by 7,3 % from 49 500 metric tons in 2003 to 45 900 metric tons in 2004.

The quantity of milk delivered to dairies in January - July 2004 increased by 1,5 % compared to previous year.

The quantity of eggs delivered to wholesalers increased by 12,5 % during the same period.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Milk delivered to dairies. .

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

5. Eggs delivered to wholesalers.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

7. Milk delivered to dairies within the EU, 1 000 tons.