Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0409

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2004:8
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2004:8

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

     adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen (PDF)

     adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)     

 


 

 

I korta drag

Ökad slakt av svin under januari - augusti 2004

Slakten av svin uppgick till 197 000 ton under januari - augusti 2004, en ökning med 2,9 % jämfört med samma period år 2003. Slakten av nötkreatur minskade med 1,6 % under samma period.

Invägningen av mjölk ökade under januari - augusti 2004 med 1,3 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg ökade med 13,0 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).