Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0411

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2004:10
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2004:10

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen (PDF)

adobe.gif (177 bytes)  Beskrivning av statistiken (PDF)

 


 

I korta drag

Ökad slakt av svin under januari - oktober 2004

Slakten av svin uppgick till 244 700 ton under januari - oktober 2004, en ökning med 0,9 % jämfört med samma period år 2003. Slakten av nötkreatur minskade med 1,4 % under samma period.

Under de tre första kvartalen minskade slakten av kyckling med 10,4 % eller från 73 100 ton år 2003 till 65 500 ton år 2004.

Invägningen av mjölk ökade under januari - oktober 2004 med 1,0 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg ökade med 10,5 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).