Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt

Okt

Okt

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 290

3 226

3 206

2 716

2 687

2 713

252

257

256

Fetthalt (%) Fat content

4,20

4,17

4,22

4,15

4,20

4,23

4,33

4,37

4,36

Proteinhalt (%) Protein
content

3,28

3,32

3,35

3,30

3,34

3,37

3,45

3,47

3,47