Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt

Okt

Okt

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

845

840

833

92

92

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

1 074

1 067

1 056

115

115

109

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

405

392

365

42

41

37

1,0 - 2,0 %

506

513

512

425

427

425

46

47

45

< 1,0 %

262

273

297

245

248

265

26

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

75,9

74,8

73,4

7,5

7,6

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

107,3

105,4

98,0

10,7

10,4

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

23,8

25,6

27,3

2,4

2,4

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

33,9

34,2

41,8

1,6

2,2

2,4