Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 006

1 022

1 012

1 006

88

89

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 269

1 291

1 278

1 269

106

108

106

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

486

469

441

41

40

38

1,0 - 2,0 %

513

512

513

513

512

513

43

43

44

< 1,0 %

292

297

315

292

297

315

23

25

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

92,5

90,7

90,0

9,3

9,3

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

128,3

125,0

117,8

10,7

9,9

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

28,5

30,2

32,1

2,3

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

38,8

40,9

48,1

3,3

4,0

3,6