Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - feb
Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

173

169

164

82

80

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

214

209

204

101

99

98

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

78

73

67

37

35

32

1,0 - 2,0 %

513

512

513

88

86

86

42

40

41

< 1,0 %

292

297

318

48

51

50

23

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

7,0

7,0

6,7

14,4

14,2

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

21,8

19,1

19,3

10,4

9,2

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

5,0

5,1

5,5

2,3

2,4

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

5,9

8,7

7,5

3,0

4,3

3,6