Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 226

3 206

3 229

2 938

2 964

2 903

251

250

245

Fetthalt (%) Fat content

4,17

4,22

4,25

4,21

4,25

4,24

4,34

4,37

4,31

Proteinhalt (%) Protein
content

3,32

3,35

3,38

3,35

3,38

3,37

3,44

3,46

3,42