Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

 

Första kvartalet
First quarter

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

74 742

69 628

73 458

17 827

18 468

18 538

17 827

18 468

18 538

Kvantitet (1000 ton) Quantity

97,9

91,2

96,2

23,4

24,2

24,3

23,4

24,2

24,3