Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

921

904

870

88

84

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

1 165

1 150

1 118

109

105

104

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

402

377

367

37

35

34

1,0 - 2,0 %

512

513

523

470

477

461

45

44

44

< 1,0 %

297

318

321

292

296

290

27

27

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

80,9

80,3

81,3

7,4

7,2

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,2

107,7

108,6

109,2

9,7

9,0

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

29,8

25,2

24,2

2,5

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

44,5

44,3

44,9

2,8

2,7

2,9