Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0704

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2007:2
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2007:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under februari 2007

Slakten av nötkreatur ökade med 9,5 % och slakten av svin med 3,2 % under januari - februari 2007 jämfört med motsvarande period förra året.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk var oförändrad under motsvarande period. Produktionen av mjölkpulver ökade med 12,7 % och produktionen av grädde med 8,6 % under motsvarande period.

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).