Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - feb
Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 229

3 163

3130

522

516

509

251

248

243

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,25

4,22

4,28

4,29

4,27

4,29

4,30

4,26

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,38

3,37

3,36

3,43

3,38

3,38

3,42