Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - feb
Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

165

158

158

79

76

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

204

198

200

98

95

96

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

68

65

64

32

31

31

1,0 - 2,0 %

513

523

503

86

82

86

41

39

41

< 1,0 %

318

321

315

50

52

49

24

25

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

13,6

14,0

15,2

6,7

7,0

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

19,5

19,8

19,6

9,4

9,3

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

5,5

4,6

4,2

2,6

2,1

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

7,3

7,9

8,9

3,5

4,1

4,7