Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

Increased slaughterings of cattle in January - March 2007

Slaughterings of cattle increased with 7,4 % and slaughterings of pigs decreased with 0,4 % during January - March 2007 compared to the same period in 2006.

The quantity of milk delivered to dairies decreased with 1,5 % and production of drinking milk with 0,8 % during January - March 2007. Production of milk powder increased with 3,9 % and production of cream with 7,8 % compared with the year before.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Milk delivered to dairies. .

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

5. Eggs delivered to wholesalers.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

7. Milk delivered to dairies within the EU.