Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

335

318

317

85

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

419

402

403

107

96

97

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

138

131

130

35

32

31

1,0 - 2,0 %

513

523

503

176

165

174

45

39

42

< 1,0 %

318

321

315

105

106

99

28

26

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

28,8

29,1

30,5

7,0

7,4

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

39,7

40,2

39,2

10,0

10,0

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

10,6

9,0

8,0

2,7

2,3

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

17,7

18,1

18,4

5,2

5,3

5,1