Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0708

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2007:6-7
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2007:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari - juli 2007

Slakten av nötkreatur ökade med 2,2 % och slakten av svin minskade med 0,6 % under januari - juli 2007 jämfört med motsvarande period förra året. Under de två första kvartalen ökade slakten av kyckling med 2,1 % jämfört med samma period förra året.

Mejeriproduktionen saknas genomgående.

 

Figur 1. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

 

Figur 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur 3. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)