Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

Increased slaughterings of cattle in January - July 2007

Slaughterings of cattle increased with 2,2 % and slaughterings of pigs decreased with 0,6 % during January - July 2007 compared to the same period in 2006. Slaughterings of chickens increased with 2,1 % during January - June 2007 compared with the same period.

Milk production is not available.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Milk delivered to dairies

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses

5. Eggs delivered to wholesalers

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons

7. Milk delivered to dairies within the EU