Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2004

2005

2006

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

904

872

849

84

83

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

1 150

1 118

1 096

105

104

102

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

401

377

367

353

35

34

33

1,0 - 2,0 %

513

523

503

477

461

478

44

44

45

< 1,0 %

318

321

315

296

290

265

27

26

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

80,3

81,3

84,6

7,2

7,4

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,9

108,6

109,6

100,5

9,0

9,4

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

25,2

24,2

19,5

2,4

2,4

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

44,3

44,9

47,3

2,7

2,9

3,0