Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 163

3 130

2 986

268

266

249

268

266

249

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,22

4,23

4,30

4,24

4,24

4,30

4,24

4,24

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,40

3,39

3,41

3,37

3,39

3,41

3,37