Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

926

82

82

82

82

82

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 191

103

104

104

103

104

104

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

34

33

34

34

33

34

1,0 - 2,0 %

523

503

519

43

46

46

43

46

46

< 1,0 %

321

315

287

27

25

24

27

25

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

7,0

7,5

7,5

7,0

7,5

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

10,6

10,3

10,4

10,6

10,3

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

2,5

2,5

2,1

2,5

2,5

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

3,8

4,2

2,9

3,8

4,2

2,9