Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

 

Första kvartalet
First quarter

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

73 458

72 906

74 666

18 538

18 444

18 425

18 538

18 444

18 425

Kvantitet (1000 ton) Quantity

96,2

95,5

97,8

24,3

24,2

24,1

24,3

24,2

24,1