Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU, 1 000 ton

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

267,2

268,9

272,9

1 012,9

1 006,2

1 063,3

3,3

1,4

1,3

Danmark Denmark

136,0

128,7

130,0

1 792,8

1 748,6

1 802,2

1,7

1,7

1,8

Tyskland Germany

1 166,9

1 193,0

1 185,2

4 500,0

4 662,2

4 985,4

49,2

43,4

43,9

Grekland Greece

58,2

60,7

57,7

130,4

122,8

121,6

77,5

75,4

73,4

Spanien Spain

724,2

671,2

658,0

3 163,9

3 229,6

3 513,4

224,7

226,6

216,7

Frankrike France

1 554,4

1 509,5

1 531,8

2 274,3

2 262,8

2 281,3

121,6

121,4

118,5

Irland Ireland

545,9

572,2

580,8

205,2

209,0

205,3

73,3

70,3

65,9

Italien Italy

1 114,1

1 110,6

1 126,7

1 514,7

1 556,1

1 603,3

58,6

58,9

59,1

Luxemburg Luxembourg

9,9

9,3

9,2

10,8

9,8

9,9

0,1

0,1

0,1

Nederländerna Netherlands

396,0

383,6

385,6

1 297,3

1 264,9

1 289,9

13,5

15,5

16,1

Österrike Austria

203,8

214,6

215,6

509,4

505,3

530,9

6,5

0,0

0,0

Portugal Portugal

118,0

105,3

91,3

327,1

338,6

364,1

11,1

11,8

12,5

Finland Finland

86,7

87,1

88,6

203,6

208,1

213,3

0,6

0,6

0,7

Sverige Sweden

135,9

137,4

133,5

275,1

264,4

264,9

4,1

4,2

4,6

Storbritannien United Kingdom

761,8

847,3

882,0

705,6

696,5

739,0

331,5

330,1

324,7

Cypern Cyprus

4,2

4,0

3,9

54,7

52,5

55,0

2,6

3,0

3,1

Tjeckien Czech Republic

81,0

79,7

79,3

380,3

358,5

360,3

1,3

1,5

1,5

Estland Estonia

13,2

14,5

14,7

38,1

35,1

37,8

0,3

0,5

0,6

Ungern Hungary

32,4

33,5

34,5

453,9

489,1

499,4

0,9

0,9

0,7

Litauen Lithuania

52,9

47,3

56,0

105,6

106,2

99,3

0,2

0,3

0,5

Lettland Latvia

20,4

20,7

22,8

38,5

37,8

40,4

0,4

0,4

0,4

Malta Malta

1,4

1,4

1,4

8,9

8,2

8,0

0,0

0,0

0,0

Polen Poland

306,2

355,3

364,9

1 925,6

2 071,4

2 090,6

1,0

1,1

1,1

Slovenien Slovenia

37,4

37,9

36,2

31,7

33,6

33,2

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

26,4

21,4

23,0

139,9

122,3

113,8

1,3

0,9

0,9

Bulgarien Bulgaria

..

22,8

5,9

..

75,0

41,2

..

17,9

8,9

Rumänien Rumania

..

194,6

211,2

..

468,1

491,3

..

60,8

67,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

7 854,5

8 132,5

8 202,7

21 100,3

21 942,7

22 858,1

985,4

1 048,8

1 024,2