Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

932

789

768

760

82

81

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 197

1 014

994

992

105

104

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

333

320

325

34

34

34

1,0 - 2,0 %

523

503

519

416

433

434

44

46

47

< 1,0 %

321

315

293

264

241

233

27

25

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

73,9

76,8

79,3

7,3

7,9

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

100,2

92,2

95,9

9,7

8,9

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

21,8

17,4

17,5

2,2

1,7

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

42,0

44,3

47,0

2,5

2,9

4,1