Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses

 

 

Jan - juni
Jan - June

Andra kvartalet
Second quarter

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

73 458

72 906

74 666

36 337

37 086

37 928

17 799

18 642

19 503

Kvantitet (1000 ton) Quantity

96,2

95,5

97,8

51,2

52,3

53,5

25,1

26,3

27,5