Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

82

79

77

82

79

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

105

99

97

105

99

97

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

34

33

33

34

33

33

1,0 - 2,0 %

519

521

513

46

45

44

46

45

44

< 1,0 %

287

275

257

25

21

20

25

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

7,5

7,6

9,0

7,5

7,6

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

10,3

9,8

9,1

10,3

9,8

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

2,1

2,0

1,6

2,1

2,0

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

2,9

6,4

3,3

2,9

6,4

3,3


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.