Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1009

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-juli
Jan-July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 986

2 987

2 933

1 771

1 775

1 711

252

245

239

Fetthalt (%) Fat content

4,23

4,21

4,24

4,19

4,22

4,21

4,08

4,11

4,05

Proteinhalt (%) Protein
content

3,40

3,38

3,40

3,34

3,37

3,37

3,32

3,35

3,32


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.