Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1009

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-juli
Jan-July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

525

513

515

69

69

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

686

666

669

93

94

92

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

224

226

232

32

33

33

1,0 - 2,0 %

519

521

513

299

293

296

40

40

40

< 1,0 %

287

275

257

163

146

140

21

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

55,9

58,5

63,8

7,5

8,2

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

68,3

66,0

63,3

9,7

9,0

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

12,7

15,0

11,3

1,4

1,8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

34,1

41,4

30,1

5,6

6,0

4,6


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.