Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1010

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-aug
Jan-Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

600

588

590

75

76

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

785

766

767

99

100

99

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

257

261

268

33

35

35

1,0 - 2,0 %

519

521

513

343

336

338

44

43

42

< 1,0 %

287

275

257

186

169

161

23

23

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

63,4

66,6

72,3

7,6

8,1

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

77,5

74,4

71,9

9,2

8,5

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

14,1

16,5

12,5

1,4

1,5

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

38,8

46,2

34,3

4,7

4,8

4,2


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.