Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1011

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-sep
Jan-Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

678

666

668

78

78

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

887

867

867

101

101

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

290

296

302

34

35

34

1,0 - 2,0 %

519

521

513

387

379

383

45

44

45

< 1,0 %

287

275

257

209

192

183

23

23

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

71,0

74,5

80,6

7,5

7,9

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

86,6

83,2

79,7

9,2

8,7

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

15,6

18,0

14,4

1,5

1,5

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

42,7

49,3

38,2

3,9

3,1

3,9


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.