Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-okt
Jan-Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 986

2 987

2 933

2 497

2 469

2 407

242

228

229

Fetthalt (%) Fat content

4,23

4,21

4,24

4,19

4,22

4,21

4,31

4,37

4,31

Proteinhalt (%) Protein
content

3,40

3,38

3,40

3,37

3,40

3,39

3,49

3,51

3,50


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.