Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan-aug
Jan-Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity

71,0

78,3

79,8

52,7

52,0

56,2

6,5

6,3

7,4


Anm.: År 2009 uppskattas det att 23,7 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.
Note: For 2009 an estimate of 23,7 % of sold quantity did not go through the whole sale trade.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg & Poultry Association.