Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-nov
Jan-Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

908

837

827

827

76

78

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

1 088

1 071

1 067

96

99

99

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

357

366

371

32

35

34

1,0 - 2,0 %

519

521

513

477

469

473

43

43

44

< 1,0 %

287

275

257

255

236

223

22

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

86,7

92,0

98,6

7,4

8,6

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

104,9

99,5

95,9

9,0

8,0

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

19,3

21,9

16,9

1,8

2,1

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

50,5

54,0

43,7

3,6

2,6

3,1


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.