Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1106

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–apr
 Jan–Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet  1000 ton Quantity

2 987

2 933

2 862

1 018

977

969

257

250

247

Fetthalt (%)  Fat content

4,21

4,24

4,23

4,25

4,27

4,24

4,24

4,24

4,20

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,38

3,40

3,41

3,39

3,40

3,42

3,37

3,37

3,38


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.