Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses


 

 

Jan–sep
Jan–Sep

Tredje kvartalet
  Third quarter

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1000 heads

75 086,95

73 504,43

78 507,16

54 333,87

58152,59

58168,15

18 377,26

19 572,43

19 512,45

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

107,22

105,18

111,99

77,75

82,96

82,97

26,30

27,92

27,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1000 heads

3 211,66

3 243,87

3 606,74

2 162,76

2 904,21

3 096,65

519,54

971,66

879,41

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,76

3,80

4,22

2,53

3,40

3,62

0,61

1,14

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1000 heads

471,26

476,65

495,22

350,49

352,87

418,81

128,05

114,06

118,46

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,03

3,06

3,19

2,25

2,26

2,69

0,82

0,73

0,76


Anm.:  Kasserade kycklingar ingår ej från år 2005, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.  Note:  Condemned poultry carcasses are not included from year 2005. Furthermore, the source material has been revised. 

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration