Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1203

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2012:01
Animal products - Annual and Monthly Statistics – 2012:01
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 9,0 % och slakten av svin med 2,9 % under januari 2012 jämfört med januari 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 1,2 % och produktionen av konsum-tionsmjölk minskade med 6,4 % under januari 2012 jämfört med januari 2011. Produktionen av ost minskade med 6,6 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 62,9 % under samma period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)