Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–mar
Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

228

227

222

80

77

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

291

290

284

103

100

97

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

100

99

96

36

34

33

1,0 – 2,0 %

513

520

506

131

131

132

46

45

44

< 1,0 %

257

246

234

59

60

57

21

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

27,9

26,7

28,3

10,1

9,2

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

27,4

26,3

25,3

9,8

8,8

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

4,7

4,5

4,1

1,7

1,6

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

11,4

13,6

17,2

4,5

5,6

6,1


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.