Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)


 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

255,0

256,8

270,5

1 082,0

1 123,8

1 108,3

0,7

2,6

2,4

Danmark Denmark

98,0

103,6

102,2

1 583,2

1 666,3

1 718,4

1,8

1,7

1,5

Tyskland Germany

1 169,2

1 181,9

1 151,0

5 241,4

5 443,2

5 563,6

20,0

19,8

20,7

Grekland Greece

50,8

50,4

49,8

117,6

113,7

115,1

71,9

71,5

71,2

Spanien Spain

476,5

426,9

389,9

3 290,6

3 368,9

3 479,5

124,4

131,2

131,7

Frankrike France

1 441,5

1 494,4

1 527,1

2 004,2

2 010,3

1 998,3

83,3

83,2

85,3

Irland Ireland

513,9

558,4

545,9

195,6

214,1

233,7

55,0

47,8

48,1

Italien Italy

1 040,5

1 062,4

997,6

1 588,4

1 632,7

1 570,2

39,6

36,1

32,5

Luxemburg Luxembourg

8,9

9,4

8,8

9,4

9,5

9,5

0,0

0,0

0,0

Nederländerna Netherlands

343,3

342,3

343,8

1 275,0

1 288,3

1 347,2

14,2

13,2

12,9

Österrike Austria

223,6

224,8

220,7

533,4

542,1

543,8

7,1

7,2

7,5

Portugal Portugal

90,0

82,2

82,9

373,4

384,2

383,8

9,5

10,3

10,1

Finland Finland

80,8

81,8

82,4

205,7

203,1

201,8

0,7

0,7

0,9

Sverige Sweden

139,8

137,8

137,9

260,7

263,5

256,1

5,1

5,0

5,1

Storbritannien United Kingdom

849,7

924,4

936,1

720,3

774,5

806,0

302,6

280,9

289,3

Cypern Cyprus

3,0

3,3

3,9

58,1

57,1

55,2

2,7

2,5

2,6

Tjeckien Czech Republic

76,5

73,9

71,8

284,6

275,9

262,9

0,1

0,1

0,2

Estland Estonia

9,5

8,8

7,5

30,8

31,9

31,0

0,1

0,1

0,1

Ungern Hungary

28,8

26,7

25,7

388,7

416,1

387,3

0,2

0,2

0,2

Litauen Lithuania

43,7

42,4

40,9

41,4

54,8

58,9

0,1

0,1

0,1

Lettland Latvia

18,0

16,7

16,4

24,8

23,3

23,5

0,2

0,2

0,2

Malta Malta

1,5

1,4

1,1

7,4

7,0

7,3

0,0

0,1

0,1

Polen Poland

384,4

385,6

379,6

1 608,2

1 741,4

1 810,8

0,8

0,8

0,6

Slovenien Slovenia

35,0

35,5

35,2

24,1

24,9

23,0

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

15,8

13,6

11,2

70,1

68,6

56,9

0,6

0,7

0,5

Bulgarien Bulgaria

4,7

4,0

4,2

38,3

37,3

48,2

5,9

2,4

0,8

Rumänien Rumania

22,4

24,5

22,3

222,1

234,2

253,5

1,3

4,4

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

7 424,9

7 573,9

7 466,4

21 279,5

22 010,8

22 353,6

748,0

722,9

728,8


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.