Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juni
Jan–June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

450

441

431

69

67

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

580

573

558

91

91

88

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

200

197

192

32

32

31

1,0 – 2,0 %

513

520

506

258

256

254

40

40

39

< 1,0 %

257

246

234

123

121

112

20

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

55,9

55,0

57,3

10,7

10,5

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

54,6

52,1

50,9

8,5

8,5

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

9,8

8,8

8,7

1,5

1,2

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

25,6

29,9

34,5

5,1

4,9

5,8


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.