Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–maj
 Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 862

2 850

2 861

1 223

1 236

1 223

253

254

254

Fetthalt (%)  Fat content

4,23

4,20

4,22

4,23

4,23

4,27

4,21

4,20

4,25

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,41

3,41

3,42

3,41

3,40

3,42

3,38

3,36

3,41


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.