Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)


 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

256,8

270,5

259,5

1 123,8

1 108,3

1 109,6

2,6

2,4

2,1

Danmark Denmark

103,6

102,2

96,8

1 666,3

1 718,4

1 603,0

1,7

1,5

1,6

Tyskland Germany

1 181,9

1 150,0

1 128,0

5 443,2

5 598,0

5 459,0

19,8

22,0

22,0

Grekland Greece

50,4

49,8

48,8

113,7

115,1

114,6

71,5

71,2

69,2

Spanien Spain

426,9

377,8

376,3

3 368,9

3 469,3

3 515,4

131,2

130,6

122,8

Frankrike France

1 494,4

1 527,1

1 447,4

2 010,3

1 998,3

1 957,4

83,2

85,3

83,0

Irland Ireland

558,4

545,7

494,7

214,1

233,7

241,5

47,8

48,1

53,7

Italien Italy

1 062,4

997,6

978,1

1 632,7

1 570,2

1 620,7

36,1

32,5

30,9

Luxemburg Luxembourg

9,4

8,8

8,4

9,5

9,5

10,3

0,0

0,0

0,0

Nederländerna Netherlands

342,3

343,8

336,8

1 288,3

1 347,2

1 313,7

13,2

12,9

13,1

Österrike Austria

224,8

220,7

221,1

542,1

543,8

529,8

7,2

7,5

7,6

Portugal Portugal

82,2

82,9

78,5

384,2

383,8

362,3

10,3

10,1

9,7

Finland Finland

81,8

82,4

80,1

203,1

201,8

192,8

0,7

0,9

0,9

Sverige Sweden

137,8

137,8

125,3

263,5

256,1

233,0

5,0

5,1

5,0

Storbritannien United Kingdom

924,4

935,0

882,1

774,5

805,7

824,6

280,9

289,1

275,8

Cypern Cyprus

3,3

4,0

4,6

57,1

55,2

51,7

2,5

2,6

3,1

Tjeckien Czech Republic

73,9

71,8

65,4

275,9

262,9

239,8

0,1

0,2

0,2

Estland Estonia

8,8

7,5

7,1

31,9

31,0

..

0,1

0,1

0,1

Ungern Hungary

26,7

25,7

24,3

416,1

387,3

345,9

0,2

0,2

0,2

Litauen Lithuania

42,4

40,9

39,8

54,8

58,9

58,9

0,1

0,1

0,1

Lettland Latvia

16,7

16,4

15,7

23,3

23,5

24,0

0,2

0,2

0,3

Malta Malta

1,4

1,1

1,1

7,0

7,3

5,7

0,1

0,1

0,1

Polen Poland

385,6

379,6

371,0

1 741,4

1 810,8

1 695,2

0,8

0,6

0,7

Slovenien Slovenia

35,5

35,2

32,7

24,9

23,0

21,0

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

13,6

11,2

9,7

68,6

56,9

54,2

0,7

0,5

0,6

Bulgarien Bulgaria

4,0

4,1

4,7

37,3

48,2

48,8

2,4

0,8

..

Rumänien Rumania

24,5

23,7

22,9

234,2

263,3

282,1

4,4

4,1

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

7 573,9

7 453,3

7 160,9

22 010,8

22 387,3

21 915,0

722,9

728,8

705,1


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.