Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juni
Jan–June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

441

431

422

67

67

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

573

558

546

91

88

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

197

192

183

32

31

28

1,0 – 2,0 %

520

506

505

256

254

256

40

39

35

< 1,0 %

246

234

224

121

112

106

19

18

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

55,0

57,5

52,4

10,6

10,7

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

52,1

51,2

45,6

8,5

8,7

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

8,8

8,7

9,2

1,2

1,4

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

29,9

34,4

37,0

4,9

5,8

6,9


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.