Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–aug
Jan–Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

580

567

553

75

73

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

759

740

720

98

97

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

264

257

244

35

34

31

1,0 – 2,0 %

520

506

505

337

334

336

43

43

45

< 1,0 %

246

234

224

158

148

140

20

20

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

71,9

75,3

68,4

9,2

9,3

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

69,4

67,9

61,0

8,6

8,4

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

11,3

11,9

11,5

1,3

1,6

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

38,5

45,2

50,5

3,6

4,7

5,6


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.