Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers


 

 

Jan–aug
Jan–Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) Quantity 

86,2

91,7

97,8

61,0

65,3

69,5

7,8

8,7

9,1


Anm.:  År 2012 uppskattas det att 20,0 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.  Note:  For 2012  it is estimated that 20.0 % of quantity sold did not go through the wholesale trade.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.