Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1311

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2013:09
Animal products - Annual and monthly statistics – 2013:09
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–september 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 2,1 % och slakten av svin minskade  med 0,4 % under januari–september 2013 jämfört med januari–september 2012. Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,3 % och produktionen av konsum-tionsmjölk med 2,3 % under samma period. Produktionen av ost minskade med 10,5 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 16,4 % under januari–september 2013 jämfört med motsvarande period under 2012.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)