Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1401

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2013:11
Animal products - Annual and monthly statistics – 2013:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–november 2013

Slakten av nötkreatur minskade med 0,1 % och slakten av svin var nästan oförändrad under januari–november 2013 jämfört med januari–november 2012. Kvantiteten invägd mjölk var nästan oförändrad och produktionen av konsum-tionsmjölk minskade med 2,5 % under samma period. Produktionen av grädde minskade med 9,3 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 19,6 %.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)