Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–nov
Jan–Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

802

792

772

74

75

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

1 045

1 028

998

95

97

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

364

358

334

34

34

30

1,0 – 2,0 %

520

506

505

465

464

471

42

44

45

< 1,0 %

246

234

224

216

207

193

19

19

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

99,0

102,0

92,5

9,2

9,2

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

94,9

93,5

82,9

8,4

8,5

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

15,9

16,4

16,0

1,3

1,8

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

46,5

56,0

67,0

2,7

5,8

5,7


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.