Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

843

73

74

69

73

74

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 087

94

95

89

94

95

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

364

32

32

30

32

32

30

1,0 – 2,0 %

506

505

514

43

43

41

43

43

41

< 1,0 %

234

224

209

19

19

18

19

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

102,1

9,0

8,8

8,4

9,0

8,8

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

8,7

8,5

7,8

8,7

8,5

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

1,4

1,6

1,2

1,4

1,6

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

5,7

5,4

8,1

5,7

5,4

8,1


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.