Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers


 

 

Jan–mar
Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) Quantity 

91,7

97,8

103,4

24,5

25,6

25,1

8,8

8,5

8,0


Anm.:  År 2013 uppskattas det att 20,0 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier.  Note:  For 2013 it is estimated  that 20.0 % of quantity sold did not go through Swedish Egg & Poultry Association.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.